Bones pràctiques

Aquest apartat recull totes les propostes educatives reeixides ja desenvolupades, els resultats de les quals poden servir com a inspiració per desenvolupar noves pràctiques al voltant de pluriliteracitat. Aquest espai es nodreix de les altres àrees del web i serveix per a la formació i la transferència del coneixement.

Es presenten, també, els seus resultats a manera de divulgació. La informació de l'espai de bones pràctiques prové directament de les àrees de formació i relacionades amb l'e-Portfolio, que inclou les històries de vida, les maletes viatgeres i el dossier.

Els seus destinataris són els agents dinamitzadors de la lectura en el sentit més ampli: tant els responsables i participants del projecte com altres entitats i agents interessats a adaptar i implementar bones pràctiques en altres contextos.

La finalitat última d'aquestes bones pràctiques és actuar de manera inspiradora i poder transferir el coneixement creat de manera sostenible; també pensem que és un repositori del patrimoni pedagògic generat i validat en la pràctica educativa.