Describiu les vostres bones pràctiques

Nombre de persones implicades
Ambient en què es desenvolupa
Grau de satisfacció dels participants (els participants reaccionen positivament a les activitats?)
Sent 1 no participen i 5 participen bastant
Grau d’innovació (les activitats són creatives i innovadores?)
Sent 1 no són innovadores i 5 són bastant innovadores
Usabilitat (els recursos són fàcils d’utilitzar?)
Sent 1 no són fàcils d’utilitzar i 5 són bastant fàcil d’utilitzar
Valor afegit (té el potencial de provocar un canvi en la configuració?)
Sent 1 no promou cap canvi en contextos i 5 promou un canvi molt gran
Requeriments de càrrega
Contacte
12 + 3 =