CATIFES VIATGERES FAMILIARS (físiques)

CARPETA TANCADA

A les aules, amb motiu del projecte Koinos, es realitzen activitats sobre les llengües i les cultures, (són les presentades a la pestanya de les catifes viatgeres, virtuals). En la realització d’aquestes catifes hi ha estones en què les famílies i altres persones de l’entorn de les escoles hi participen activament. Les catifes familiars, però, són unes eines diferents, que són clau per ajudar en la tasca de coordinació entre l’aula i la família. Les catifes familiars (físiques) són semblants a les maletes viatgeres que moltes escoles i biblioteques empren per a la dinamització de la lectura. El seu objectiu és fer que els nens i les nenes viatgin amb la imaginació fent la lectura compartida dels materials que hi ha dins.

Són unes maletes o carpetes amb diversos materials (llibres, CDRoms o documents virtuals) per a què tota la família participi fent lectura col·laborativa d’aquests documents, o també d’altres que tinguin a casa, que tractin aquesta temàtica i que puguin compartir amb la resta de famílies de la classe. A les maletes-catifes, a més d’un full d’instruccions per facilitar la realització de les activitats, hi ha una llibreta per a què cada família pugui explicar el que ha passat durant la lectura, cosa que pot ser útil a les altres famílies i pot esdevenir també una eina de comunicació entre elles.

CARPETA AMB LLIBRES

Es proposa que la família busqui estones tranquil·les perquè, tot llegint els materials triats, parlin i facin parlar els infants sobre les imatges i les històries, tot fent-los preguntes i comentaris per ajudar-los a explicar el que pensen i els sentiments que han sorgit durant la lectura compartida.

En acabar la lectura i els comentaris orals amb els infants, se suggereix que les famílies facin el recull del que ha passat durant la lectura: què els ha cridat més l’atenció; les activitats que han fet; què és el que més els ha agradat; de què han parlat a partir de la lectura... També poden fer suggeriments que ajudin a les altres famílies. Per a fer aquest recull poden realitzar un escrit en la llengua que desitgin; també dibuixar, enganxar fotografies o altres elements plàstics; o posar-hi el que els sembli més adequat i interessant.

Ara, quan la catifa familiar arribi a les altres famílies, les aportacions fetes per cada família ajudaran les altres a fer el seu viatge amb la imaginació pel món de la diversitat lingüística i cultural.

      Les catifes familiars del curs 2016-2017

      La presentació de les catifes familiars a la comunitat educativa

      Els comentaris de les famílies