GUIA DIDÀCTICA

Aquesta guia vol orientar els docents en les tasques que es preveu realitzar a l’aula per a l’elaboració de les catifes viatgeres del projecte KOINOS. En aquesta guia es plantegen tant l’elaboració de les Històries de Vida Lingüística (HVL) i les Catifes Viatgeres (CV), en un únic producte final. Les catifes viatgeres són els resultats de les tasques escolars que es pujaran al portal per ser compartit amb altres escoles. En la realització global es demana que, des de la preparació de l’activitat escolar fins a la seva avaluació, la facin de manera cooperativa tots els implicats en el projecte.

Aquesta guia didàctica es compon de tres parts:

INSTRUCCIONS GENERALS del que cal fer.
PROCÉS de creació i posada en pràctica de les propostes escolars.
EINES per a la planificació del projecte.

El nucli d’aquesta GUIA DIDÀCTICA és el procés del que cal seguir per a la construcció de les catifes viatgeres (el punt 2 que el desenvolupa amb tot detall) que trobareu resumit en el següent gràfic: