Eines per a la planificació del projecte

Hi ha dues eines fonamentals que ajudaran a la planificació dels projectes d’aula i que, un cop pujats al portal amb la catifa, ajudaran els altres mestres en la seva planificació de tasques plurilingües i interculturals que proposa KOINOS: Graella del diari de classe i la de la planificació de les sessions.

Graella del diari de classe

L’elaboració del diari de classe per té com a funció poder disposar de dades del que passa durant aquestes sessions tant del paper del professorat com dels treballs escolars. Seria desitjable que, en acabar la classe, es fes aquest breu exercici, tot omplint només els espais que siguin adients a cada situació. 

Graella del diari de classe

 

Graella de les sessions

Proposem una graella per facilitar la concreció dels elements que cal tenir en compte per al disseny de les activitats d’aula del projecte que serà la base de la catifa viatgera.

Graella de planificació de les sessions