Instruccions generals del que cal fer

El producte que integra les HVL en les CV té com a eix l’elaboració d’un projecte d’aula (que és un contingut dels que es treballen a l’aula), l’objectiu del qual és fer present a l’aula la diversitat de llengües i cultures i afavorir el desenvolupament de les habilitats lectores en la societat de la informació. Per aconseguir-ho, es proposa un viatge pel món de la pluriliteracitat (literacitat multilingüe, intercultural i multimodal) en companyia d’altres lectors, per entrar en contacte amb altres mons i cultures. Com que es vol que aquestes activitats representin el món de la interculturalitat, resulta clau que el projecte es pugui compartir amb altres escoles.

 

Els objectius.

En la realització de les activitats per a les catifes cal tenir molt presents els objectius fonamentals de la catifa, de manera especial els que estan més vinculats a les HVL:

Fer emergir les llengües de l’alumnat en la seva pròpia història.
Contar, ensenyar, compartir, intercanviar la història de la seva vida lingüística i discutir amb els altres per fixar les bases de societats que incorporen, respecten i valoren la pluralitat individual i la diversitat del conjunt.
Facilitar les interaccions amb els altres comunicant aquestes històries.
Obrir-se als altres.
Saber com interaccionen amb les diferents llengües en diversos contextos (línia dialògica) per fer-les vives i conèixer quina és la seva història (línia cronològica).
Interaccionar a l’aula per fer més viva la vida de les llengües a l’aula.
Conèixer-se millor, entendre’s i reconèixer-se.
La intercomprensió entre les llengües de l’entorn.

I també els objectius del projecte vinculats a les CV:

Afavorir la tasca del professorat en la creació d’hàbits de lectura i per a la convivència i la cohesió social.
 Fomentar i incidir en les connexions entre l’aula i la vida quotidiana, i afavorir, així, la convivència i la cohesió social.
Fomentar el plaer de llegir en totes les funcions de la lectura.
Afavorir el desenvolupament de l’hàbit lector i la convivència social dinamitzant les relacions entre els destinataris d’aquest producte.
Potenciar l’interès per l’ús dels materials en diferents formats, suports o llengües, com a obertura a la diversitat.

 

Aspectes que cal considerar d’una manera general en l’elaboració del producte.

El projecte KOINOS no imposa determinats temes o projectes, sinó que aquests s’han de decidir a partir del programa de cada classe o del currículum escolar. L’estructura de les catifes viatgeres també ha de seguir la dels projectes d’aula tal com es realitzen als centres. El que és característic dels projectes o catifes de KOINOS és la perspectiva plurilingüe, intercultural i multimodal de la seva realització:que es focalitza en la diversitat de les activitats i els materials per a la captació, elaboració i comunicació de la informació; que la finalitat sigui compartir-ho amb altres escoles; que es faci present el multilingüisme i la multimodalitat per a la informació; que la interculturalitat i cohesió social es facin presents en les interaccions per al producte final. Per tant, KOINOS posa l’accent en la necessitat de l’enfocament plurilingüe (en la diversitat de llengües presents a l’entorn i en el seu ús a la classe) i intercultural (de la convivència i la cohesió del grup i social), així com la multimodalitat dels materials emprats en la seva realització.

Cal insistir en la necessitat de fer servir les llengües que parlen els alumnes de la classe o que parlen amb els de casa. També convé precisar la manera de tractar aquesta diversitat de llengües (glossaris, traducció per aproximació o una persona de mediació), quan la llengua dels intercanvis no sigui la mateixa per als diferents participants (portuguès, francès, català, alemany…).

Finalment és clau donar molta importància al treball cooperatiu, en parelles o grups petits, com a base per al treball amb la diversitat de materials.