Guia didàctica de les Catifes Viatgeres

CV BAROEl document que es presenta a continuació és una guia per a les tasques que es preveu realitzar a l’aula en el  projecte Koinos.


Es tracta de compartir amb el professorat que participa en el projecte KOINOS el procés de creació i posada en pràctica de les propostes escolars.

 

 

Aquest document recull, en una única proposta, dos productes intel·lectuals: un, el de les Històries de Vida Lingüística o HVL, elaborat pel grup PLURAL de la UB, i un segon, la Catifa Viatgera o CV, elaborat pel grup GREIP de la UAB; aquest segon és el marc per al producte final. En la seva realització es demana que, des de la preparació de l’activitat escolar, ho facin de manera cooperativa els mestres d’aula i els assessors del projecte Koinos; també, després d'un acord previ, es vol que aquestes persones puguin assistir i, quan calgui, fer enregistraments de les activitats per dur a  terme l’avaluació del projecte.

KOINOS

El producte integrat de CV i HVL, com ja s’ha dit, té com a eix l’elaboració d’un projecte d’aula, l’objectiu del qual és fer present a l’aula la diversitat de llengües i cultures i afavorir el desenvolupament de les habilitats lectores en la societat de la informació (de la comunicació i del coneixement).

Per aconseguir-ho, es proposa un viatge pel món de la pluriliteracitat (literacitat multilingüe, intercultural i multimodal) en companyia d’altres lectors, per entrar en contacte amb altres mons i cultures. Com que es vol que aquestes activitats representin el món de la interculturalitat, es fa referència a la catifa voladora i màgica d’Aladí a les Mil i una nits o la del rei Salomó (regal de la reina de Saba que era tan gran que hi cabia tot el seu seguici), entre altres històries clàssiques.

Un dels primers passos que caldrà fer, justament per ser conscients de la diversitat, és la fotografia lingüística de la classe a fi de donar referències a les altres escoles de la realitat lingüística de l’aula. Aquest retrat, que és la primera fase del projecte, es fa mitjançant l’activitat de les HVL que tenen com a objectiu:

 

foto cv

 • Fer emergir les llengües de l’alumnat en la seva pròpia història.
 • Facilitar les interaccions amb els altres comunicant aquestes històries.
 • Saber com interaccionen amb les diferents llengües en diversos contextos (línia dialògica) per fer-les vives i conèixer quina és la seva història (línia cronològica).
 • Interaccionar a l’aula per fer més viva la vida de les llengües a l’aula.
 • Conèixer-se millor, entendre’s i reconèixer-se.
 • La intercomprensió entre les llengües de l’entorn.
 • Contar, ensenyar, compartir, intercanviar la història de la seva vida lingüística i discutir amb els altres per fixar les bases de societats que incorporen, respecten i valoren la pluralitat individual i la diversitat del conjunt.
 • Obrir-se als altres.

 

En aquesta primera fase del producte, com  es veurà a continuació, les diferents HVL (la de la mestra, la de l’alumnat, la de la classe i, fins i tot, la de les famílies) es podran desenvolupar amb documents escrits, orals o multimodals, que poden mostrar la realitat lingüística personal, la de la classe o la de l’entorn.

Aquestes HVL són el punt de partida de les CV, la porta oberta a partir de la qual es fan presents a l’aula la diversitat de materials per a la realització del projecte d’aula, que d'aquesta manera es desenvoluparà amb la perspectiva de la diversitat i la multimodalitat, tan presents a la nostra societat. Amb aquesta perspectiva del desenvolupament del projecte es vol:

 • Afavorir la tasca del professorat en la creació d’hàbits de lectura i per a la convivència i la cohesió social.
 • Fomentar i incidir en les connexions entre l’aula i la vida quotidiana, i afavorir, així, la convivència i la cohesió social.
 • Fomentar el plaer de llegir.
 • Afavorir el desenvolupament de l’hàbit lector i la convivència social dinamitzant les relacions entre els destinataris d’aquest producte.
 • Potenciar l’interès per l’ús dels materials en diferents formats, suports o llengües, com a obertura a la diversitat.

L’estructura de base de les catifes viatgeres respecta la dels projectes d’aula tal com es desenvolupen als centres, de manera que la perspectiva plural del projecte Koinos es focalitza en la diversitat de les activitats i els materials per a la captació, l'elaboració i la comunicació de la informació.

Cada Catifa Viatgera KOINOS, al final, tindrà els  tipus de documents següents:

docs


1) Documents inicials de la catifa

(lectures i propostes d’exercicis):

 

 • Materials proposats pel professorat del centre amb l’ajut de l’equip assessor:
  • Textos per aprendre, escolars o de divulgació, escrits o multimodals.
  • Textos periodístics impresos, de ràdio o de televisió.
  • Textos de ficció (contes...) orals, escrits o multimodals.
  • I altres textos (com els proposats per a la recerca d’informació).
 • Tasques (com desenvolupar el projecte i com explotar els materials) proposades pel professorat del centre amb l’ajut de l’equip assessor:
  • Tasques per solucionar situacions problemàtiques plantejades en el projecte.
  • Reflexions sobre les lectures, individuals, en parella o en grup.
  • Propostes d’experiències de lectures amb materials diversos.
  • Tasques que es poden compartir com es fa amb els contes viatgers.
  • Altres tipus d’activitats.
 • Materials i propostes de tasques per a les famílies (cal concretar-los segons les diferents famílies).

 

media2) Documents elaborats

en les activitats de les escoles participants:

 

 

 • Textos (orals, escrits o multimodals) elaborats en les activitats de família.
 • Demanda, a altres centres participants al projecte, d’informacions necessàries per solucionar les activitats.
 • Textos (orals, escrits o multimodals) elaborats per l’alumnat en la resolució de les lectures i les activitats proposades.
 • Lectures recomanades per l’alumnat de les altres escoles i altres activitats complementàries.
   

guia
3) GUIA didàctica i instruccions

(Avisos dirigits als usuaris de les catifes com una mena de manual de l’usuari amb possibles justificacions que faciliten la comprensió de la proposta):

 

 • Posa l’accent en la necessitat de l’enfocament plurilingüe: fer present la diversitat de llengües presents a l’entorn i de la conveniència del seu ús a classe.
 • La importància de fer els treballs en parelles o grups petits.
 • Precisar la manera de tractar la diversitat de llengües (glossaris, traducció per aproximació o persona de mediació) quan la llengua dels intercanvis no sigui la mateixa (portuguès, francès, català, alemany…)

 

Segons això, com es veu al gràfic que es proposa al següent apartat GUIA DIDÀCTICA, el procés de la Catifa Viatgera segueix els passos fonamentals dels projectes d’aula, tot integrant les activitats de les HVL: