E-Portfolio

"Un portafolis és una selecció deliberada dels treballs d'un alumne que, en certa manera, ens explica la història dels seus esforços, el seu progrés i els seus èxits [...] Un portafolis és una mica més que una mera 'caixa plena de coses'. Es tracta d'una col·lecció sistemàtica i organitzada d'evidències utilitzades pels mestres i alumnes per supervisar l'evolució del coneixement, les habilitats i les actituds d'aquests últims en una matèria determinada ".

En el marc del projecte europeu KOINOS, la finalitat principal d'utilitzar un portafolis electrònic o e-portfolio és la de recollir no només els materials o continguts digitals dels processos d'aprenentatge i desenvolupament dels professors i els seus alumnes sobre les seves competències lingüístiques, sinó un recull d'experiències i reflexions de tots aquests agents, que ens donin un panorama més holístic i comprensiu del procés del seu aprenentatge durant la investigació o acció participativa que promourà el projecte.

En aquest sentit, no només es pretén recol·lectar i quantificar les evidències, sinó recollir valoracions qualitatives, veus, experiències, processos, reflexions, millores, motivacions pròpies d'una experiència d'aprenentatge en investigació-acció; el portfolis electrònic ens permetrà, llavors, crear i retroalimentar un registre cronològic i dialògic audiovisual i interactiu per compartir, en l'àmbit europeu, i transferir i compartir el coneixement.

El portafolis electrònic KOINOS és un recull digital dels aprenentatges, les experiències i les reflexions del professorat i els seus alumnes sobre el desenvolupament de les seves competències lingüístiques dins i fora de l'escola.