Els comentaris de les famílies

Malgrat que les catifes han pogut fer-se servir poc temps a causa d’haver-les acabat massa tard i que, per tant, hi ha poques aportacions, creiem que és interessant presentar-ne alguns exemples que mostren la potència d’aquest recurs, i alhora plantegen propostes de l’ús de la lectura a casa. A continuació teniu algunes de les pàgines de les llibretes que acompanyaven les maletes familiars.

Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Escola Sagrada Família