Catifes viatgeres

L'objectiu de les "Catifes viatgeres" és afavorir el desenvolupament de les habilitats lectores en la societat de la informació (comunicació i coneixement). Seguint la imatge de la catifa d'Aladí a les Mil i una nits, es proposa un viatge pel món de la pluriliteracitat (plurilingüe, intercultural i multimodal) en companyia d'altres lectors.

Es tracta d'unes catifes viatgeres escolars -que s'adaptaran a cada centre al llarg del projecte- amb materials de diversos gèneres, formats i en diferents suports per captar i elaborar la informació necessària per dur a terme projectes d'aula o amb altres finalitats; i altres de familiars per fer activitats a casa i facilitar la connexió entre l'aula i l'entorn de l'alumnat.

A més, aquestes "catifes", en plantejar documents de diversitat de llengües i cultures i relacionar escoles de diferents àmbits i països, volen incidir en les connexions entre l'aula i la vida quotidiana, i afavorir la convivència i la cohesió social dinamitzant les relacions entre els destinataris d'aquest producte.