Dossier

El dossier d’aquesta plataforma reuneix els materials, incloent l’ensenyament en diversos formats, que es poden utilitzar en diferents contextos de l’educació multilingüe i la formació intercultural. Per facilitar la consulta i la utilització posterior, els materials es cataloguen en una base de dades i es poden buscar mitjançant la selecció d’una o més categories de cerca (entre els quals hi ha la llengua, la font i el format del document). Aquest dossier, a més d’ajudar a dissenyar activitats educatives, inclou les diverses característiques d’aquesta plataforma.