Enllaços

GRUPS DE RECERCA I PUBLICACIONS RELACIONADES


GRUP PLURAL

Descripció: Publicacions científiques del Grup d'Investigación Plural (Universitat de Barcelona) sobre plurilingüisme.

Enllaç: http://www.ub.edu/plural/publicaciones/ 

Etiquetes: Educació Plurilingüe


GRUP LALE 

Descripció: Publicacions científiques del Grup LALE (Universidade de Aveiro) sobre l'aprenentatge de llengües.

Enllaç: https://www.ua.pt/cidtff/lale/

Etiquetes: Educació Plurilingüe


EQUIP ERDISC

Descripció: Publicacions científiques de l'Equip ERDISC (Universitat Autònoma de Barcelona).

Enllaç: http://centresderecerca.uab.cat/erdisc/

Etiquetes: Educació Intercultural i Educació Comunitària


GRUP GREIP

Descripció: Publicacions científiques del Grup GREIP (Universitat Autònoma de Barcelona).

Enllaç: http://grupsderecerca.uab.cat/greip/content/publicacions-recents

Etiquetes: Mediació; Pràctiques Interactives Plurilingües i Multimodals


CENTRE EUROPEU DE LLENGÜES MODERNES DEL CONSELL D'EUROPA

Descripció: Marc de referència per a l'educació intercultural i plurilingüe amb materials de suport per a docents elaborats pel Centre Europeu per a

Enllaç: http://carap.ecml.at/Accueil/tabid/3577/language/en-GB/Default.aspx

Etiquetes: Educació Plurilingüe; Educació Intercultural


XARXES I PROJECTES DESTACATS


DULALA

Descripció: Web de l'associació per a la promoció del bilingüisme i el plurilingüisme en l'educació. Aquest web inclou materiales pedagògics, recursos, tallers i formacions. 

Enllaç: http://www.dunelanguealautre.org/

Etiquetes: Educació Intercultural; Educació Plurilingüe; Diversitat


JALING

Descripció: Recursos al voltant de la introducció de l'educació plurilingüe en el currículum.

Enllaç: http://jaling.ecml.at/

Etiquetes: Educació Plurilingüe; Educació Intercultural


PROJECTE “IMAGENS DO (ENSINO) PORTUGUÊS NO ESTRANGEIRO

Descripció: Web d'un projecte portuguès d'educació plurilingüe.

Enllaç: https://cepealemanha.org/imagens-do-ensino-portugues-no-estrangeiro/

Etiquetes: Educació Plurilingüe; Diversitat 


PROJECTE MIRIADI

Descripció: Ofereix  l’oportunitat d’aprendre les llengües més diverses, a través d’unes formacions en línia adaptades als projectes pedagògics. 

Enllaç: https://www.miriadi.net/

Etiquetes: Educació Plurilingüe


XARXA SIRIUS

Descripció: Publicacions de la xarxa de política educativa SIRIUS, en què participa el grup de recerca ERDISC (Universitat Autònoma de Barcelona).

Enllaç: http://www.sirius-migrationeducation.org/publications/ 

Etiquetes: Educació Intercultural; Polítiques Educatives