'La història de les meves llengües' - Barcelona

Alumne de 3r de l'Escola Baró de Viver


La composició escrita la va sol·licitar la mestra en un context en el qual a l’aula tractaven de la seva relació amb les llengües, és a dir, en un context on es feien presents les llengües dels alumnes.

Es tracta d’un text llarg, difícil de llegir per l’orientació de les línies i l’encavalcament de moltes paraules, entre altres raons. Amb tot, el primer que destaquem és que té un valor important, ja que l’autor té dificultats serioses a l’hora d’expressar-se per escrit i, quan ho fa, produeix textos molt breus. Aquesta vegada, davant el requeriment de la mestra, explica de manera molt minuciosa la seva experiència amb relació a les llengües.

Apareixen quatre llengües: castellà, català anglès i “canari” que per a ell és “la llengua de Canàries”. La segona qüestió que volem fer notar és la precisió amb què sap distingir les situacions d’ús, ja que relaciona cada llengua amb persones i entorns. És molt conscient de les llengües, del seu repertori, i és conscient dels contextos en què les utilitza.

La tercera qüestió rellevant és de quina manera fa evident la seva competència parcial en totes les llengües del repertori, excepte en el cas del castellà. Els connectors textuals “de vegades” i ”però” li serveixen per mostrar que pot passar d’una llengua a una altra quan la circumstància així ho requereix; la llengua que li serveix de referent en totes les ocasions és el castellà.

Les dificultats que li provoca aquesta necessitat d’anar d’una llengua a una altra poden provenir de qüestions epidèrmiques o estar relacionades amb operacions cognitives d’ordre superior. Posem un exemple del primer cas: “Intento parlar en anglès però de vegades no sé dir chips i ho dic en català o en castellà”. I un exemple del segon cas que té relació amb el castellà de Canàries: “De vegades quan vull dir una cosa molt important no sé com dir-la als amics”. És important destacar que ell és conscient dels recursos que utilitza per resoldre les diverses situacions comunicatives.

 

 

Llistat de comentaris

Afegeix un nou comentari

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

3 + 4 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.