Making of

És un vídeo documental que mostra com es va desenvolupar el procés d'investigació del projecte KOINOS, així com els processos continus de planificació, acció, reflexió i avaluació de les activitats del projecte per part de tots els agents educatius i socials que van participar: alumnes, professors, formadors, directius, experts en avaluació, pedagogs, filòlegs, entre molts altres.

En aquest sentit, el fil argumental del vídeo mostra l'espiral de canvi i transformació de les experiències plurilingües dutes a terme a les escoles participants de Barcelona, Aveiro i Hamburg, al llarg de tot el desenvolupament del projecte, per acabar amb una sèrie de conclusions i reflexions sobre l'educació plurilingüe a Europa i els elements clau que mostren que la diversitat lingüística i cultural ofereix un ventall d'oportunitats per al desenvolupament de les competències que exigeix la societat del segle XXI: comunicació en entorns multilingües i multimodals, ciutadania , ètica i justícia social, entre altres.

MAKING OF