Conceptes clau

Punts de partida i conceptes clau KOINOS

 1. Els escolars de les ciutats participants conviuen fa temps en entorns educatius de diversitat lingüística i cultural:
  • Resultat dels desplaçaments físics de les persones.
  • Resultat de la connectivitat de les persones via mitjans digitals.
  • Diversitat. 'Superdiversidad' del segle XXI  (Steven Vertovec, 2007).
 2. Les institucions educatives s'enfronten també, fa anys, al repte de la integració:
  • Per afavorir la igualtat d'oportunitats, la convivència i la cohesió social.
  • Un procés que afecta, igualment, a poblacions escolars immigrants i autòctones, i tots els agents implicats en l'educació formal i informal, les famílies incloses.
 3. La diversitat lingüística i cultural ofereix un ventall d'oportunitats per desenvolupar les competències que exigeix la societat del segle XXI:
  • Comunicació en entorns multilingües i multimodals.
  • Ciutadania.
  • Ètica i justícia social, etcètera.
 4. Les realitats de les societats del segle XXI signifiquen que els nens no només han d'aprendre a desplegar els seus recursos plurilingües i interculturals cara a cara, sinó també per mitjà de múltiples formats, canals i sistemes semiòtics, amb actors socials sovint distants no només per la llengua i la cultura, sinó també en el temps i l'espai.
  • És el que entenem com la ‘pluriliteracitat’, o pràctiques plurilingües de literacitat
Tags