Equip KOINOS

Marleny Colmenares Fotografia Katia Julia Llompart
Marleny Colmenares
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
Katia V. Pozos
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Júlia Llompart
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Artur Noguerol Juli Palou Ana Raquel Simoes
Artur Noguerol
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Juli Palou
Universitat de Barcelona (UB)
Ana Raquel Simões
Universitat d'Aveiro
Silvia Melo CH foto
Silvia Melo-Pfeifer
Universität Hamburg (UHH)
Christian Helmchen
Universität Hamburg (UHH)
Pere Grané Feliu
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 

Col·laboradors

 

Salva Rodríguez Claudia Vallejo Olga Esteve
Salva Rodríguez
Consorci d'Educació de Barcelona
Claudia Vallejo Rubinstein
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Olga Esteve
Universitat Pompeu Fabra (UPF)