Institucions i entitats col·laboradores

En el projecte KOINOS es creu que és imprescindible establir sinèrgies amb altres institucions o entitats que estiguin treballant amb relació al tema que ens ocupa, per sumar esforços i coherència en l'acció educativa que es porta a terme des de diferents escenaris i temps.

Barcelona

Comptem amb la col·laboració de les entitats següents:

 

CEB

 

CEMB