Metodologia

KOINOS es basa en la investigació acció (I-A), ja que és una metodologia orientada a la pràctica educativa i que és utilitzada pel professorat i altres agents educatius i socials per millorar tant la seva pràctica, com la comprensió de les diverses situacions socials que es donen lloc en aquesta pràctica. Des d'aquesta perspectiva, la I-A pretén, principalment, brindar informació que serveixi com una guia per a la presa de decisions en els processos de canvi i de millora. Aquesta metodologia es centra, principalment, en la creació de coneixement sobre la pràctica a través d'un procés sistemàtic de "reflexió en l'acció" i "reflexió sobre l'acció" que també és conegut com l'espiral del canvi.

 

Metodología 1

 

Estem d'acord amb John Elliot (1991: 69) que la investigació acció podria definir-se com "l'estudi d'una situació social per millorar la qualitat de l'acció dins d'aquesta". Així, considerem que la I-A brinda un marc d'indagació introspectiva idònia per reflexionar i comprendre com les institucions educatives europees poden incloure, sense necessàriament adoptar com a pròpies, les pràctiques plurilingües de literacitat típiques dels infants, per construir coneixements escolars i desenvolupar competències del segle XXI, i en aquest sentit, promoure l'educació plurilingüe intercultural per potenciar i facilitar la convivència i la cohesió social de l'alumnat i de les seves famílies, i aconseguir una ciutadania més implicada, crítica i responsable.

 

Metodología 2