Socis

Aquest projecte està format per un consorci de sis socis d'institucions educatives europees. L'IMEB és el soci coordinador del projecte. A continuació s'indica cada un dels socis:

Espanya

a) Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

L'IMEB és una organització autònoma de l'Ajuntament de Barcelona creada l'any 1993, que actua per garantir que la prestació de l'educació sigui adequada per a les necessitats de la ciutat, la correcció dels desequilibris territorials i les desigualtats socials contribuint a la millora del sistema educatiu. També desenvolupa nombroses actuacions per promoure la participació, la innovació i la millora de l'acció educativa a la ciutat en el marc del compromís de Barcelona com a ciutat educadora.

Enllaç: www.bcn.cat/educacio

b) Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

La UAB és una institució d'educació superior sense ànim de lucre fundada el 1968, que té una posició líder en els rànquings universitaris internacionals més prestigiosos.
Dins d'aquest projecte participen dos equips de recerca de la UAB:

Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes (ERDISC). Es tracta d'un grup d'investigació al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que se centra en la construcció de coneixements i projectes d'acció social comunitària basats en la gestió de la diversitat des d'una perspectiva inclusiva i inclusora en el context d'una societat complexa.

Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP). Desenvolupa la seva activitat al Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials de la UAB. Els àmbits d'aplicació dels seus estudis són la formació inicial i continuada de docents; les polítiques lingüístiques educatives i els projectes lingüístics de centre, i les didàctiques plurilingües.

Enllaç: www.uab.es

c) Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona (UB), creada el 1450, és un important centre de l'educació, la ciència i el pensament crític. El grup de Recerca Plural (plurilingüismes escolars i aprenentatge de llengües) ha orientat les seves investigacions cap a l'ensenyament de llengües en entorns plurilingües. En aquesta línia, el grup ha aprofundit en les creences que mantenen els docents, en actiu i en formació, en el marc del projecte.

Enllaç: http://www.ub.edu/plural/inici

Portugal

a) Universitat d'Aveiro

La Universitat d'Aveiro es va fundar l’any 1973 i té un gran perfil de recerca actuant com una xarxa regional per promoure l'educació i la formació de forts vincles amb la comunitat. L'equip d'investigació que participa en el projecte té una gran experiència en matèria de formació del professorat en recerca educativa. A més, ha participat en projectes internacionals finançats sobre intercomprensió de llengües, sensibilització lingüística i foment de la consciència de promoció de la lectura.

Enllaç: www.ua.pt

Alemanya

a) Universitat d'Hamburg

La Universitat d'Hamburg, fundada l’any 1919, és la institució de recerca i educació més gran del nord d'Alemanya, i és una de les universitats més importants del país. La universitat porta a terme investigacions importants en l'àrea de plurilingüisme, heterogeneïtat i educació, i l'equip d'investigació ha participat en diferents projectes en l'àmbit europeu sobre el plurilingüisme i la multiculturalitat, i té vasta experiència en el camp de l'herència lingüística i comunitats immigrants.

Enllaç: www.uni-hamburg.de