Presentació

Les noves situacions plurilingües i interculturals que s'han generat en les nostres societats, a partir, principalment, dels processos de globalització, no no es poden abordar des d'una mentalitat estrictament monolingüe. Els infants han d'aprendre a desplegar els seus recursos plurilingües i interculturals cara a cara i també en múltiples formats, canals i sistemes. Sorgeix, així, la necessitat de diversificar els aprenentatges lingüístics per fomentar la competència plurilingüe i intercultural.

En aquest portal trobareu tots els recursos que formen el projecte, les accions desenvolupades i els seus resultats, tot documentat i referenciat amb el desig que es contriubueixi, amb eines i recursos útils, a la tasca educativa dels professionals de l'educació i els diversos agents educatius socials.

 


NOVETAT

dia de les llengües

 

Materials per al treball a les aules sobre les llengües i la pau:

Materials sobre la llengua i la pau per als mestres: Si vols la pau...

Materials sobre la llengua i la pau per al alumnat: Si vols la pau...

Materiales sobre la lengua y la paz para los maestros: Si quieres la paz...

Materiales sobre la lengua y la paz para el alumnado: Si quieres la paz...

Students’ materials on the Language and peace: “If you want peace…”