Presentació a la comunitat educativa

Per a les presentacions de les catifes familiars s’ha previst la realització d’una sessió amb els mestres, famílies i, amb la possibilitat que hi assisteixi els nens i nenes. Per a la seva realització caldrà tenir presents els següents objectius i continguts:

OBJECTIUS

Comprendre els beneficis de llegir en família: llegir per als fills i llegir amb els fills.
Entendre el paper d’acompanyament de l’adult en els processos d’aprenentatge.
Experimentar una activitat de lectura amb els fills en el marc d’un taller en grup.
Respectar la distància entre els factors culturals.
Adquirir recursos per fomentar la lectura a casa.

CONTINGUTS:

Concepte de lectura més enllà de la descodificació.
Funcions de la lectura en els diferents contextos.
Relacions entre instruir i acompanyar per aprendre a llegir.
Idees bàsiques per fomentar la lectura a casa.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.

La sessió de presentació de les catifes consta de dues parts:

1ª part: xerrada-) col·loqui per part d’un expert (mestra o bibliotecari) amb els progenitors, mentre els infants juguen (en un altre espai) acompanyats per monitors. (Cliqueu aquí per tenir el guió per a la xerrada-col·loqui.)

2ª part: participació per grups de famílies (ara sí pares i fills) a un taller de lectura en família dirigit per un adult especialitzat. Caldria fer tants tallers simultanis com fos necessari. La dinàmica de la sessió serà:

Benvinguda i introducció.
Presentació de llibres.
Lectura en veu alta per part del dinamitzador del grup amb participació de les famílies.
Temps per a comentaris en grup de famílies.
Posada en comú i conclusions.

3ª part: Precisions sobre la gestió de les “Catifes viatgeres”: quin dia de la setmana es donarà la catifa per dur-la a casa, quants dies la tindran, quin ordre se seguirà…