Catifes viatgeres

Les catifes viatgeres són un producte que dona una perspectiva social i multimodal a les tasques escolars. L'objectiu de les "Catifes viatgeres" és afavorir el desenvolupament de les habilitats lectores en la societat de la informació (comunicació i coneixement). Seguint la imatge de la catifa voladora d'Aladí a les Mil i una nits, es proposa un viatge pel món de la pluriliteracitat (plurilingüe, intercultural i multimodal) en companyia d'altres lectors.

Hi ha dues menes de catifes: unes catifes virtuals -que s'adaptaran a cada centre segons sigui el projecte d’aula- amb materials de diversos gèneres, formats i en diferents suports per captar i elaborar la informació necessària per a dur-los a terme o amb altres finalitats; i unes altres catifes físiques, familiars, per fer activitats a casa i facilitar així la connexió entre l'aula i l'entorn de l'alumnat (aquestes darreres apareixen en una altra pestanya i, si les voleu veure, cliqueu aquí).

A més, totes les "catifes", en plantejar documents de diversitat de llengües i cultures i relacionar escoles de diferents àmbits i països, volen incidir en les connexions entre l'aula i la vida quotidiana, i afavorir la convivència i la cohesió social dinamitzant les relacions entre els destinataris d'aquest producte.

A continuació es presenten les catifes virtuals que s’han elaborat durant els dos cursos escolars: 2016, per a la fase de pilotatge; i 2017, per a la fase de realització pròpiament dita.