El projecte

KOINOS és un projecte europeu Erasmus + que es basa en la cooperació entre diferents institucions que treballen en el tema de l'educació escolar i l'educació superior. La proposta del projecte es basa fonamentalment en una concepció de l'educació plurilingüe i intercultural dins d'una concepció social de l'ensenyament i l’aprenentatge. Es tracta de reconèixer la veu de tots els ciutadans i que aquesta veu sigui la base de la comunicació en què l'alumnat durà a terme es seus aprenentatges.

KOINOS és un terme grec que significa "al servei de la comunitat" i que va ser seleccionat especialment per l'equip, ja que es considera que reflecteix el compromís amb el fet que el treball desenvolupat repercuteixi en la millora de l'educació de les comunitats.

KOINOS preveu la creació de diversos instruments i materials denominats productes Intel·lectuals. KOINOS fa un èmfasi especial en la formació dels professionals de l'educació perquè a partir de la reflexió i anàlisi de la pròpia pràctica educativa, puguin innovar per millorar la qualitat de l'educació amb relació al desenvolupament de les competències plurilingües en un context multicultural.

Es preveu que aquest projecte tingui una durada de dos anys, però l'equip KOINOS espera que sigui l'inici d'un llarg camí per seguir aportant experiència i coneixement sobre un tema complex que caracteritza les societats europees actuals de present i de futur.

Objectius

  • Augmentar la qualitat de l'educació per a tothom.
  • Detectar i establir, juntament amb els infants participants, un inventari comunitari de les seves pràctiques lectores plurilingües i multimodals en entorns diferents (escoles, biblioteques, famílies, centres de barri, amistats ...).
  • Impulsar el desenvolupament de les competències lectores dels escolars - i en particular les relacionades amb les pràctiques plurilingües i multimodals - com a vehicle clau per a l'assolir objectius curriculars.
  • Implicar les famílies i altres agents socials en les pràctiques lectores plurilingües i multimodals.
  • Proposar accions de formació per a escoles, famílies i altres agents socials.
  • Posar a disposició de la comunitat els resultats i productes obtinguts.

Impacte

  • Impacte sobre els col·lectius destinataris: millora de les competències lingüístiques de la ciutadania europea i augment de la motivació per l'aprenentatge de llengües minoritàries.
  • Impacte directe sobre les institucions que col·laboren amb les organitzacions sòcies a través dels productes intel·lectuals i les activitats de formació.
  • Impacte directe sobre les organitzacions sòcies: s'internacionalitzen les seves experiències sobre plurilingüisme i convivència i s'aprofundeix en un enfocament intercultural en el desenvolupament de les organitzacions.

Hamburgo 1Hamburgo 2Hamburg equip

I Trobada Transnacional KOINOS. Hamburg, Alemanya (nov.-des. 2015)

Aveiro 1El projecte 2El projecte 3

II Trobada Transnacional KOINOS. Aveiro, Portugal (juny-juliol 2016)

Reunió Koinos Barcelona 1Reunió Koinos Barcelona 1Reunió Koinos Barcelona 1

III Trobada Transnacional KOINOS. Barcelona, Espanya (octubre 2016)