Formació

Les creences tant dels futurs docents, com dels docents en actiu i agents educatius i socials en general, fan necessari treballar de manera clara conceptes i procediments fonamentals amb relació a l'educació plurilingüe i intercultural, és per això que KOINOS posa especial èmfasi en la formació , no solament dels docents, sinó d'un conjunt més ampli d'agents i institucions educatives, per sumar esforços i coherència amb una clara aposta per una educació comunitària.

En els processos formatius, creiem que han de confluir la introspecció i un contrast de mirades crítiques sobre la pràctica, que apunti cap a la creació de nous conceptes que ens ajudin a avançar en una educació inclusiva i plurilingüe.

El projecte KOINOS inclou una part de formació dirigida a les persones que ja estan sobre el terreny de l'educació.

Aquesta formació està destinada a cinc grups de persones, que són els formadors que duran a terme la formació, els professionals de l’educació, els tècnics locals, les famílies i altres agents socioeducatius i els estudiants universitaris de magisteri.

Per al desenvolupament de les propostes que es recullen en el projecte amb relació a la formació, es tenen en compte tres aspectes fonamentals:

 • Entendre la formació com un procés d’investigació-acció, ja que aquest procés dóna eines per poder-lo millorar.
 • Les accions formatives que proposa el projecte KOINOS pretenen incidir en la introspecció i un contrast de mirades crítiques sobre la pràctica, que apunti cap a la creació de nous conceptes que ens ajudin a avançar en una educació inclusiva i plurilingüe.
 • Les propostes de formació han de tenir un impacte decisiu en la formació. Amb el propòsit d’afavorir la construcció dels lectors que puguin desenvolupar, en el mateix acte d’aproximació als textos, la seva competència plurilingüe i intercultural, desglossem la sèrie de mesures innovadores següent:
   
  1. La redacció de relats de vida lectora que permetin apropar-se a les representacions individuals i col·lectives sobre les llengües, el seu aprenentatge i el seu ús, així com les experiències culturals.
  2. La millora de la comprensió dels textos a partir de la intertextualitat i de la hipertextualitat; es tracta de provocar processos de descentrament que promoguin actituds favorables vers la diversitat.
  3. La introducció d’estratègies relacionades amb la intercomprensió de textos.
  4. La introducció d’una perspectiva lúdica i creativa per apropar-se a la diversitat de les llengües que formen part del repertori dels alumnes.
  5. La lectura multisemiòtica: las il·lustracions, l'organització de blogs per comentar lectures, exposicions, representacions teatrals, etcètera, han de formar part de la gran varietat de recursos que cal mobilitzar.
  6. La diversificació de propostes a partir del context, i en concret, del paper que s’atorga a les famílies. Les tasques relacionades amb la lectura plantejada, amb la implicació del públic d'intereès, han de ser diverses i amb diferents nivells de dificultat. Es tracta d’establir una geometria variable.
  7. La promoció de la interacció a través de la diversificació d’agrupaments. Els alumnes han d’interactuar entre ells, això vol dir que han de fer ús de la llengua, de les seves llengües, per confrontar les seves representacions de manera dialògica. Situem la proposta en el denominat paradigma interaccionista, segons el qual el que interessa, de la capacitat dels alumnes, és la qualitat de la comunicació.
  8. L’acció tutorial entre alumnes. La col·laboració entre participants de diferents edats que actuïn com tutors d’alumnes de menor edat és un recurs molt adequat per fomentar l’empatia i la responsabilitat.
  9. La presa de consciència de la tasca i dels resultats. La dimensió lúdica que proposem no escapa a dues qüestions del procés: l'avaluació i la reflexivitat.
  10. El paper central de la biblioteca dels centres i dels altres espais culturals. Tots els espais públics han de ser, també, espais oberts a la circulació de les paraules, de les llengües i de les cultures. Tots es poden convertir en territoris privilegiats per a la presentació i l’exposició de materials.

 

koinos-1Children